نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

گاوصندوق هتلی وخانگی مدلSFT-30ET

1-قابلیت کاربری اسان برای کاربر
2-قابلیت رمزدهی از 3 تا 8 رقم
3- دادای چراغ هشدار در صورت ضعف باطری جهت تعویض انها
4-دارای 4سوراخ در کف وبدنه جهت نصب صندوق
5-یکسال گارانتی وخدمات پس از فروش نامحدود
6-درصورت ورود 3باررمز اشتباه سیستم به مدت 5دقیقه رمز نمی پذیرد

صندوق هتلی وخانگی مدلSFT-30ER

1-قابلیت کاربری اسان برای کاربر
2-قابلیت رمزدهی از 3 تا 8 رقم
3- دادای چراغ هشدار در صورت ضعف باطری جهت تعویض انها
4-دارای 4سوراخ در کف وبدنه جهت نصب صندوق
5-یکسال گارانتی وخدمات پس از فروش نامحدود
6-درصورت ورود 3باررمز اشتباه سیستم به مدت 5دقیقه رمز نمی پذیرد

صندوق هتلی وخانگی مدل SFT-30ENK

1,980,000 تومان

1-قابلیت کاربری اسان برای کاربر
3-قابلیت رمزدهی از 3 تا 8 رقم
4- دادای چراغ هشدار در صورت ضعف باطری جهت تعویض انها
5-دارای 4سوراخ در کف وبدنه جهت نصب صندوق
6-یکسال گارانتی وخدمات پس از فروش نامحدود
7-درصورت ورود 3باررمز اشتباه سیستم به مدت 5دقیقه رمز نمی پذیرد
8-دارای رمز مادر برای بازگشایی درصورت فراموشی رمز کاربر
9-قابلیت شارژ باطریها از بیرون در صورت ضعیف شدن باطری ها

صندوق هتلی وخانگی مدل SFT-30ED

1-قابلیت کاربری اسان برای کاربر
3-قابلیت رمزدهی از 3 تا 8 رقم
4- دادای چراغ هشدار در صورت ضعف باطری جهت تعویض انها
5-دارای 4سوراخ در کف وبدنه جهت نصب صندوق
6-یکسال گارانتی وخدمات پس از فروش نامحدود
7-درصورت ورود 3باررمز اشتباه سیستم به مدت 5دقیقه رمز نمی پذیرد
8-دارای رمز مادر برای بازگشایی درصورت فراموشی رمز کاربر

صندوق هتلی وخانگی مدل SFT-25ET

1-قابلیت کاربری اسان برای کاربر
3-قابلیت رمزدهی از 3 تا 8 رقم
4- دادای چراغ هشدار در صورت ضعف باطری جهت تعویض انها
5-دارای 4سوراخ در کف وبدنه جهت نصب صندوق
6-یکسال گارانتی وخدمات پس از فروش نامحدود
7-درصورت ورود 3باررمز اشتباه سیستم به مدت 5دقیقه رمز نمی پذیرد

صندوق هتلی وخانگی مدل SFT-25ER-40H

1-قابلیت کاربری اسان برای کاربر
3-قابلیت رمزدهی از 3 تا 8 رقم
4- دادای چراغ هشدار در صورت ضعف باطری جهت تعویض انها
5-دارای 4سوراخ در کف وبدنه جهت نصب صندوق
6-یکسال گارانتی وخدمات پس از فروش نامحدود
7-درصورت ورود 3باررمز اشتباه سیستم به مدت 5دقیقه رمز نمی پذیرد 
8- دارای قفل کلیدی درمواقع اضطراری  

گاوصندوق هتلی وخانگی مدل SFT-25ENK

1-قابلیت کاربری اسان برای کاربر
3-قابلیت رمزدهی از 3 تا 8 رقم
4- دادای چراغ هشدار در صورت ضعف باطری جهت تعویض انها
5-دارای 4سوراخ در کف وبدنه جهت نصب صندوق
6-یکسال گارانتی وخدمات پس از فروش نامحدود
7-درصورت ورود 3باررمز اشتباه سیستم به مدت 5دقیقه رمز نمی پذیرد
8-دارای رمز مادر برای بازگشایی درصورت فراموشی رمز کاربر
9-قابلیت شارژ باطریها از بیرون در صورت ضعیف شدن باطری ها

گاوصندوق هتلی وخانگی مدل SFT-20ET

1- یکسال گارانتی وخدمات نامحدود
2- دارای قفل کلیدی درمواقع اضطراری
3- دارای سیستم هشدار ضعف باتری
4-درصورت ورود 3باز رمز اشتباه سیستم به مدت 5 دقیقه غیر فعال میشه
5-قابلیت نصب به زمین ودیوار

گاوصندوق هتلی وخانگی مدل SFT-20ER

1-قابلیت کاربری اسان برای کاربر
3-قابلیت رمزدهی از 3 تا 8 رقم
4- دادای چراغ هشدار در صورت ضعف باطری جهت تعویض انها
5-دارای 4سوراخ در کف وبدنه جهت نصب صندوق
6-یکسال گارانتی وخدمات پس از فروش نامحدود
7-درصورت ورود 3باررمز اشتباه سیستم به مدت 5دقیقه رمز نمی پذیرد